Wat is Ouderkracht?


Ouderkracht is een initiatief van Stichting Perspectief, kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap. Het opbouwen van Ouderkracht is een onderdeel van het project "van Hinderpaal naar Mijlpaal". Het deelproject wordt uitgevoerd door het ouderplatform HAVOplus.

Met Ouderkracht wordt beoogd ondersteuning van ouders onderling handen en voeten te geven. Een vaak gehoorde klacht onder ouders is dat ze "het wiel allemaal zelf moeten uitvinden". Daarmee bedoelen ouders dat ze proefondervindelijk, met vallen en opstaan, zelf de weg zoeken waar het gaat om het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Dit speelt in hoge mate bij ouders met schoolgaande kinderen met handicaps.

ouderkracht.jpgOuderkracht omvat een pool van ouders die hun ervaring graag beschikbaar stellen aan andere ouders. Deze ouders zijn over heel Nederland verspreid. Ouders met vragen, kunnen deze kenbaar maken in de vragenvanger van Ouderkracht. De vragenvanger kan je op verschillende websites tegenkomen en is herkenbaar aan haar het beeldmerk hiernaast.

Ouderkracht draagt bij aan de maatschappelijke roep om de eigen kracht van ouders meer aan te spreken