Ik wil mijn ouderervaring delen met andere ouders


900.000 (?) Nederlanders zijn ouder van schoolgaande kinderen. Soms is het voor ouders waardevol om andere ouders om advies of hulp te kunnen vragen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een goede school of voor tips bij het leren. Ga bij jezelf eens na hoe vaak je niet hebt gedacht: "kon ik dit een andere ouder maar eens vragen". En hoe vaak heb je niet tegen jezelf gezegd: "als ik dat toen geweten had"? OUDERKRACHT is gestart om te voorkomen dat ouders onnodig zelf wielen uitvinden.

Als je het belangrijk vindt dat ouders elkaar kunnen benaderen en je hebt zelf kinderen (gehad) die naar school gaan, dan wil je hopelijk deel uit gaan maken van de ouder ondersteuningspool. De rest van de pool zou het tof vinden als jij ook mee gaat doen!

Als poollid, krijg je vragen die collega-ouders aan OUDERKRACHT stellen onder ogen. Dit gebeurt in eerste instantie via e-mail. Als jij over relevante informatie voor deze ouder beschikt, treed je in contact om deze te delen. Veel vragen gaan over situaties, waarin het niet goed gaat met kinderen. Dat kan best heftig zijn, daar moet je niet tegenop zien. OUDERKRACHT is een experiment dat in het schooljaar 2012/13 wordt opgestart. Het valt daarom nog niet te zeggen hoeveel vragen jij toegezonden krijgt.

Als poolouder kies je zelf de manier waarop je contactlegt met een vraagsteller. Je bepaalt ook zelf de wijze waarop je gevraagde hulp verleent. Dat doe je in onderling overleg met de vraagsteller. Als lid van OUDERKRACHT voer je vrijwilligerswerk uit. Er staan op dit moment geen vergoedingen tegenover. Er wordt wel gezocht naar financiering om onkosten van vrijwilligers (reizen, communicatie, ....) te kunnen vergoeden. OUDERKRACHT verwacht dat je als het even kan deelneemt aan een jaarlijkse netwerkbijeenkomst en aan mogelijk aangeboden korte opleiding / training. In principe worden je reiskosten hiervoor vergoed en opleiding / training is gratis.

Als je onderdeel wilt uitmaken van de pool, stuur je een e-mail naar ouderkracht@gmail.com. Je krijgt dan een beknopt vragenformulier waarop je enkele gegevens over jezelf invult. Die gebruikt OUDERKRACHT om ouders met elkaar te verbinden.