vragenvanger in eigen website installeren


De vragenvanger van Ouderkracht kan je op iedere website installeren. Als je een website exploiteert waar ouders komen, is dat als service het overwegen waard.

Een eenvoudige manier is om haar in een iframe aan te roepen. De code daarvoor is:

voor de staande versie: [iframe src="http://www.ouderkracht.nl/ok/basisvraag/basisvraag.php" width="275" height="350"][/iframe]

Voor de liggende versie: [iframe src="http://www.ouderkracht.nl/ok/basisvraagl/basisvraagl.php" width="500" height="375"][/iframe]

De [ en ] moeten vervangen worden door respectievelijk < en >. Enig geëxperimenteer met breedte en hoogte instellingen is nodig om de vragenvanger in het iframe te passen zonder schuifbalken.


En het staat een websitebeheerder natuurlijk vrij om omliggende code te gebruiken om het geheel naar de zin te maken.

Feitelijk is de vragenvanger een mini-website die via een standaardconstructie binnen een andere website wordt getoond. Vanaf welke website-installatie een vraag via de vragenvanger wordt ingestuurd, deze wordt altijd in één en dezelfde pool ontvangen en behandeld.

De inhoud van het iframe is zelfverklarend. De ?-knop geeft de belangrijkste informatie. Die bevat ook een link naar deze website en contactgegevens voor meer informatie. Hieronder staan enkele toelichtende teksten die je ter verduidelijking kunt gebruiken op je eigen site.

Ouderkracht is een landelijke pool van ouders die hun ervaring met onderwijs voor hun kinderen toegankelijk maakt voor andere ouders. Als je een brandende vraag hebt, die je bij voorkeur aan een andere ouder stelt, stuur hem dan in via deze vragenvanger.
 
Als je een vraag instuurt, wordt deze voorgehouden aan alle pooldeelnemers. Degene die je vraag beantwoordt, reageert via e-mail. Je maakt onderling afspraken over verder contact. Je krijgt altijd antwoord, maar het kan even duren voor je reactie krijgt. Ouders doen dit werk namelijk naast andere bezigheden in hun vrije tijd.