Van Hinderpaal naar Mijlpaal


Dit is de naam van een project van Stichting Perspectief, kenniscentrum voor zeggenschap en inculsie. Het project draait om de overgangen naar regulier vervolgonderwijs voor kinderen met handicaps. Het is een algemeen bekend gegeven dat er veel misgaat bij schoolwisselingen van rugzakkinderen. Stichting Perspectief wil dat dit verandert. Met Van Hinderpaal naar Mijlpaal draagt zij haar steentje bij.

In het project worden gezinnen die te maken hebben of krijgen met een overgang naar een andere school ondersteund. Daarnaast voert ze verschillende onderzoeken uit. De derde activiteit betreft het organiseren van ouder-ouderondersteuning, waarvan Ouderkracht het uitvloeisel is.

Voor dit project heeft Perspectief 5 partnerorganisaties betrokken.
  • NSGK voor het gehandicapte kind
  • Hogeschool Windesheim Flevoland
  • Stichting Verzorgd
  • Eigen Kracht Centrale
  • ouderplatform HAVOplus
Op de projectpagina staat meer informatie en is het project als geheel te volgen.