Wat je mag verwachten


Ouderkracht = ouders onder elkaar

Wanneer je een vraag stelt aan OUDERKRACHT, wordt deze ontvangen door één of meer ouders uit de ervaringspool. Via e-mail krijg je een eerste reactie en mogelijk wedervragen.

OUDERKRACHT hoeft niet beperkt te zijn tot e-mail. Je kunt poolouders vragen te bellen of samen ergens naar toe te gaan. Iedere ouder bepaalt zelf hoever zij hierin gaat.

Je krijgt gegarandeerd een reactie op je vraag, maar het is geen real-time dienst. Ouders in de pool bepalen zelf, wanneer ze voldoende gelegeneheid hebben vragen te beantwoorden.

Of je vraag voldoende beantwoord wordt, hangt af van de match met poolouders. Naarmate de pool in omvang toeneemt, wordt de kans groter dat OUDERKRACHT je verder helpt.

De ouders in de pool zijn geen professionele dienstverleners. Ze weten bijvoorbeeld niet alles. Ouders in OUDERKRACHT antwoorden op basis van hun persoonlijke ervaringen.

In de pool bevinden zich relatief veel ouders met kinderen met ondersteuningsbehoeften bij het leren en kinderen met uiteenlopende beperkingen die leren op reguliere scholen.